Patientsäkerhet

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Vi verkar genom att stödja våra ägare, landsting och regioner, samt professionella organisationer i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

arrow down

2016-02-25

Löf lanserar 2015 års skadestatistik, för hela landet och uppdelad per landsting/region.

Läs mer

Patientsäkerhets-konferens

Den 9:e konferensen ägde rum 21-22 september 2016

underline white

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.

underline white