Chefläkarutbildning

Chefläkarutbildning

I samarbete med Svenska Läkarsällskapet och Sveriges Läkarförbunds chefsförening bedriver Löf en utbildning i syfte att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med förbättrad patientsäkerhet.

Den första utbildningen startade i december 2013, och är nu återkommande.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.