Forskning

Forskning

Löf stödjer forskning inom området patientsäkerhet, både i form av ekonomiskt stöd, men också med vetenskaplig kompetens. I första hand stödjer vi forskning med koppling till våra stora projekt, men också helt nya områden kan komma ifråga.

Utvärdering av Checklista för Säker Kirurgi – denna forskning genomförs i syfte att skatta effekten av införandet av Checklista för Säker Kirurgi i svensk rutinsjukvård. Forskningen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet.

Mätning av patientsäkerhetskultur – denna forskning genomförs för att undersöka effekten av de mätningar av säkerhetskulturen som genomförts i svensk sjukvård de senaste åren. Forskningen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och Linköpings Universitet.

Utvärdering av händelseanalyser och organisatoriskt minne – denna forskning bedrivs för att undersöka effekten av att genomföra händelseanalyser i svensk rutinsjukvård, samt att se hur det organisatoriska minnet kan öka. Forskningen genomförs i samarbete med Lunds Universitet.

Samarbete med nationella kvalitetsregister – Löf samarbetar med flera nationella kvalitetsregister i övergripande syfte att öka säkerheten och kvaliteten i svensk sjukvård.

Vetenskapliga studier av skadeanmälningar – Den omfattande skadestatistiken används för detaljstudier av vissa ingrepp och behandlingar i syfte att bättre förstå mekanismerna bakom skador, samt att föreslå åtgärder hur skadorna kan undvikas.

Riktat stöd till forskning på frågeställningar som uppkommit i våra stora eller mindre projekt.

 

Säker Förlossningsvård

Nu finns uppdaterade versioner av CTG-kortet och Neo-HLR-postern

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.