Forskning

Forskning

Löf stödjer forskning inom området patientsäkerhet, både i form av ekonomiskt stöd, men också med vetenskaplig kompetens. I första hand stödjer vi forskning med koppling till våra stora projekt, men också helt nya områden kan komma ifråga.

Utvärdering av Checklista för Säker Kirurgi – denna forskning genomförs i syfte att skatta effekten av införandet av Checklista för Säker Kirurgi i svensk rutinsjukvård. Forskningen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet.

Mätning av patientsäkerhetskultur – denna forskning genomförs för att undersöka effekten av de mätningar av säkerhetskulturen som genomförts i svensk sjukvård de senaste åren. Forskningen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet och Linköpings Universitet.

Utvärdering av händelseanalyser och organisatoriskt minne – denna forskning bedrivs för att undersöka effekten av att genomföra händelseanalyser i svensk rutinsjukvård, samt att se hur det organisatoriska minnet kan öka. Forskningen genomförs i samarbete med Lunds Universitet.

Samarbete med nationella kvalitetsregister – Löf samarbetar med flera nationella kvalitetsregister i övergripande syfte att öka säkerheten och kvaliteten i svensk sjukvård.

Vetenskapliga studier av skadeanmälningar – Den omfattande skadestatistiken används för detaljstudier av vissa ingrepp och behandlingar i syfte att bättre förstå mekanismerna bakom skador, samt att föreslå åtgärder hur skadorna kan undvikas.

Riktat stöd till forskning på frågeställningar som uppkommit i våra stora eller mindre projekt.

 

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.