Nationella patientsäkerhetskonferensen

Nationella patientsäkerhetskonferensen

9:e nationella konferensen om patientsäkerhet

Patientsakerhetskonferens 2016

Den 9:e Nationella Patientsäkerhetskonferensen ägde rum den 21-22 september 2016. Platsen var Stockholmsmässan Älvsjö.

Om konferensen

Patientsäkerhetskonferensen är en samlingsplats för de som leder, ansvarar för och arbetar med patientsäkerhets- och kvalitetsfrågor inom hälso- och sjukvård. Konferensen sätter fokus på frågan ”öka patientsäkerheten – minska vårdskadorna”.

Konferensen vill

  • Ge de senaste nyheterna inom området såväl som att ge praktiska idéer och goda exempel som kan genomföras på arbetsplatsen.
  • Ge deltagare olika verktyg och metoder, arbetssätt och strategier att använda i arbetet med att minska vårdskador.
  • Tillföra ett internationellt perspektiv och ge deltagarna en vision av framtidens patientsäkerhetsarbete.

Arrangörer

Konferensen är ett samarbete mellan arbetsgivarorganisationer, yrkesorganisationer, fackförbund samt branschorganisationer inom hälso- och sjukvård och omsorg. Projektägare är SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) .

Loggor Patientsäkerhetskonferens

Mer information hittar du på: www.patientsakerhetskonferensen.se

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.