Våra projekt

Våra projekt

Löf har i samarbete med olika yrkesorganisationer startat flera patientsäkerhetsprojekt riktade mot sjukvården. Syftet med projekten är att vara ett stöd för sjukvårdens patientsäkerhetsarbete och att sprida goda exempel och best practice. Löfs roll är att stödja projekten administrativt och ekonomiskt medan yrkesorganisationerna står för det medicinska innehållet.

Säker-modellen

Flera av projekten genomförs med en projektmetod som vi kallar Säker-modellen. Grundtanken i projekten är icke-normerande självvärdering åtföljd av extern revision/peer-review, åtgärds-överenskommelse, uppföljning. Projektprocessen inleds med att det medverkande sjukhuset fyller i ett självvärderingsformulär i syfte att självvärdera patientsäkerheten i sin verksamhet. Ett revisorsteam går därefter igenom självvärderingen. Revisorerna, som är utsedda av sin respektive yrkesorganisation, genomför sedan ett platsbesök. Därefter sammanställer revisorsteamet sjukhusets styrkor och förbättringsområden i en rapport som sjukhuset tar del av. Sedan sluts en överenskommelse med sjukhuset om förbättringsåtgärder och revisorsteamet följer upp överenskomna åtgärder efter cirka sex månader.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.