Våra projekt

Checklista för säker kirurgi

Säker kirurgi räddar liv!

Checklistans främsta syfte är att förbättra kommunikationen mellan alla medlemmar i ett operationslag och utgöra ett stöd för minnet så att alla viktiga säkerhetsåtgärder för ett lyckat utfall av en operation blir genomförda.

Projektet Svensk Checklista för operationsprocessen stöds av:
Svenska Läkaresällskapet • Vårdförbundet • Kommunal • Svensk Kirurgisk Förening • Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård • Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och Halskirurgi • Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård • Svensk Plastikkirurgisk Förening • Svensk Barnkirurgisk Förening • Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi • Svensk Neurokirurgisk Förening • Sveriges Ögonläkarförening • Svensk Sjuksköterskeförening • Svensk Urologisk Förening • Riksföreningen för Operationssjukvård • Svensk Ortopedisk Förening • Svensk Käkkirurgisk Förening • Svensk Handkirurgisk Förening • Svensk Thoraxkirurgisk Förening • Svensk Transplantationsförening

Vill du veta mer om WHO: s projekt om säker kirurgi, klicka på länken nedan för att besöka deras hemsida. Där finns även det svenska materialet. www.safesurg.org

Säker Förlossningsvård

Nu finns uppdaterade versioner av CTG-kortet och Neo-HLR-postern

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.