Våra projekt

Program för utbildning och kunskapskontroll

Säker Förlossningsvård

Inom ramen för Säker Förlossningsvård har två program för utbildning och kunskapskontroll tagits fram. Det ena rör CTG och fosterövervakning och det andra rör neonatal HLR.

​Programmen, som bygger på aktuella nationella riktlinjer, har utarbetats av tvärprofessionella expertgrupper utsedda av Svensk Förening för Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk förening för Neonatologi. När det gäller programmet för neonatal HLR har även Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård samt Riksföreningen för Barnsjuksköterskor deltagit.

Yrkesorganisationernas gemensamma rekommendation är att varje medarbetare, där nämnda arbetsuppgifter ingår, genomför utbildningen och kunskapskontrollen. Vad avser neonatal HLR rekommenderas dessutom att godkänd kunskapskontroll införs som grundkrav för att gå primärjour.

Viktigt information om utbildningsprogrammen!

Just nu håller vi på att utforma en ny teknisk lösning för CTG-utbildningen och NeoHLR-utbildningen. Under detta arbete kan problem uppstå med kunskapskontrollen i form av att det hänger sig eller på andra sätt inte fungerar som det ska.  Om ni har problem med kunskapskontrollen rekommenderar vi att ni avbryter och avvaktar tills arbetet med den nya tekniska lösningen är klar. Arbetet förväntas vara klart i augusti 2017.
Vi beklagar de eventuella besvär det medför.

​Programmen, som finansieras av Löf, finns att tillgå utan kostnad för användarna på:

www.ctgutbildning.se

www.neohlrutbildning.se

Programmen får fritt användas i icke-kommersiellt utbildningssyfte.

CTG-kort

Riktlinjer för CTG-bedömning (pdf) kan laddas ner här.

Kliniker och lärosäten kan utan kostnad rekvirera laminerade CTG-kort i fickformat via projektadministrationen saker.forlossning@lof.se

Var god ange mottagare och leveransadress.

​Poster om neonatal HLR

En poster som visar stegen i Neonatal HLR (pdf) kan laddas ner här.

​Kliniker och lärosäten kan utan kostnad rekvirera en tryckt version i format A3 via projektadministrationen saker.forlossning@lof.se

Var god ange mottagare och leveransadress.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.