Våra projekt

Säker Bukkirurgi

Syftet med projektet är att halvera risken för vårdskada och komplikation vid bukkirurgi.

Projektet började hösten 2011 och därefter har två revisionsomgångar startat varje år. Den sista revisionsomgången påbörjades under våren 2015 och sammanlagt har 44 kirurgikliniker deltagit i projektet. Utvärdering av projektet pågår och redovisning av resultatet planeras till hösten 2016.

​Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Kirurgisk Förening tillsammans med sina delföreningar Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknik, Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi, Svensk Barnkirurgisk Förening och Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, Riksföreningen för Operationssjukvård, Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård, Vårdförbundet samt Löf.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: saker.bukkirurgi@lof.se

 

Patientsäkerhets-konferens

Den 9:e konferensen ägde rum 21-22 september 2016

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.