Våra projekt

SURPASS

SURPASS står för SURgical PAtient Safety System, och kan enklast beskrivas som en 100-punkters interaktiv checklista, som börjar vid beslut om operation och slutar vid återbesöket efter genomförd operation. SURPASS har i forskningsmiljö i Nederländerna visat halvera risken för komplikationer och död i samband med kirurgi.

Tillsammans med två svenska landsting arbetar Löf sedan 2013 med att anpassa systemet till svensk sjukvård och svenska journalsystem.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.