Vårt patientsäkerhetsarbete

Vårt patientsäkerhetsarbete

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det gör vi genom att stödja våra ägare, landstingen och regionerna, och de professionella yrkesorganisationerna i deras pågående patientsäkerhetsarbete.

Det finns många skäl för att arbeta med patientsäkerhet

Det viktigaste skälet är etiskt och humanitärt. Det är inte acceptabelt att patienter skadas i vården om detta är undvikbart och vi är därför skyldiga att arbeta för att minska onödigt lidande och försämrad livskvalitet. Ett annat viktigt skäl för att arbeta med patientsäkerhet är arbetsmiljön eftersom medarbetare i vården som varit delaktiga i en situation som lett till vårdskada ofta bär med sig detta under lång tid. Även ekonomiska skäl finns då det krävs extra resurser för att behandla patienter som drabbats av en vårdskada. Samhällets välfärdssystem belastas även med kostnader för dem som skadats i vården.

Vår skadeförebyggande verksamhet

Skadeanmälningarna utgör grunden för en omfattande skadestatistik på Löf. Vi väljer att rikta våra insatser inom områden där vi bedömer att inga eller för små insatser görs. Vi strävar efter att vara tidigt ute till exempel genom att fånga upp internationella initiativ och anpassa dessa till svenska förhållanden. Vi driver en omfattande utbildningsverksamhet och stödjer forskning i ämnet patientsäkerhet.

Samverkan för Säker Vård är ett nätverk bestående av de största och viktigaste organisationerna inom svensk sjukvård: Sveriges Kommuner och Landsting, Löf, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Kommunal, Svensk Sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet. Syftet är att ta nationella initiativ för säkrare hälso- och sjukvård och omsorg.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.