Förkorta handläggningstiderna

Förkorta handläggningstiderna

Löf har startat en kampanj för att snabbare få in journaler och medicinskt utredningsmaterial från sjukhus och vårdinrättningar.

Det är viktigt att vi får in journaler/material som vi behöver

Vi behöver journaler/material för att kunna utreda en anmäld skada och kunna ge patienten ett korrekt ställningstagande och eventuell ersättning. Processen är sådan att en patient anmäler sin skada till Löf och vi hämtar in ett samtycke. Efter det begär vi in journaler och medicinsk utredningsmaterial från vårdgivaren. Vi ber om materialet från sjukvården/tandvården inom 3 veckor.

Kampanjen vi inlett syftar till att snabba på denna process och att vården prioriterar att skicka in materialet till oss (som ibland dröjer betydligt längre än 3 veckor). Får vi inte materialet kan vi inte påbörja utredningen och patienterna får vänta alldeles för länge på ett beslut.

Vi vill be er att sprida informationen i ert landsting/region och att så långt som möjligt prioritera våra förfrågningar så att vi tillsammans kan korta ledtiderna och ge våra patienter en så bra hjälp som möjligt. Patienter som skickar in en skadeanmälan måste tas på allvar.

Förkorta handläggnings-tiderna

Kampanj för att snabbare få in journaler och medicinsk utredningsmaterial

Utbildning

Blanketter

Här hittar du blanketter både till patient och vårdgivare