Dataskyddsombud

Dataskyddsombud

Löfs dataskyddsombud heter Magnus Morén och här är hans kontaktuppgifter:

E-post: magnus.moren@lof.se

Telefon: 08-551 010 00