Faktureringsuppgifter för leverantörer

Information för leverantörer om fakturor till Löf

E-fakturor

Vi vill att leverantörer sänder elektroniska fakturor till oss.
I första hand ska e-fakturor skickas i format PEPPOL BIS Billing3.0, i enlighet med lagen om e-fakturering.

  • Vår e-fakturaadress (PEPPOL): 0007:5164018557

Saknar ni än så länge möjlighet att skicka e-fakturor via PEPPOL och använder VAN-nätverket så är våra uppgifter följande:

  • Vårt organisationsnummer: 516401-8557
  • Vår e-fakturaadress (ISO): 00075164018557
  • Vår VAN-operatör: Basware

Obligatorisk e-faktura till offentlig sektor

Löf upphandlar enligt lagen om offentlig upphandling (LOU). Från och med den 1 april 2019 ska alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura, om inget annat format är avtalat sedan tidigare. Observera att PDF inte är ett godkänt format.

Det finns ofta möjlighet att skapa e-faktura via befintliga affärssystem/ekonomisystem. Hör med din systemleverantör. Faktureringstjänster kan också köpas via vissa företag för att åstadkomma samma sak, liksom installation av så kallad virtuell fakturaskrivare.

Om ni inte har möjlighet att skicka en e-faktura

Löf ser helst att ni skickar fakturan i elektroniskt format. Om ni har ett avtal som tecknats före 1 april 2019 med oss och som inte ställer krav på e-faktura så kan ni skicka fakturor i PDF-format via e-post: f-lof@mail.hogia.readsoftonline.com.

Innehållet i fakturan

Fakturor ska vara märkta med fakturareferens, som antingen kan vara en tre- eller fyrasiffrig sifferkombination (kostnadsställe), eller namnet på den person på Löf som gjort beställningen.

Frågor om fakturor

Skicka din fråga till faktura@lof.se.