Vi söker Medicinska rådgivare

Nu gör vi en upphandling av medicinska rådgivare, inom samtliga medicinska områden. Sista dag att lämna anbud är den 17 juni.

Upphandling av medicinska rådgivare till Löf

Upphandlingen omfattar medicinsk rådgivning till Löf. Den medicinska rådgivaren (nedan kallad leverantören) ska utifrån patientskadelagen, ur medicinsk synpunkt bedöma och avge skriftliga utlåtanden om anmälda skador uppfyller kriterierna för ersättning samt vara rådgivande i skaderegleringsärenden. Beslut om anmäld skada fattas dock alltid av Löf.

Innan du lämnar anbud

Här följer några saker du som anbudsgivare bör vara uppmärksam på innan du lämnar in ett anbud:

  • För att lämna anbud krävs det att du innehar F-skattebevis och är registrerad för mervärdesskatt, eller att du har ansökt om att bli registrerad samt bifogar intyg på detta.
  • Mer information om tjänsten och krav som ställs på leverantören framgår av upphandlingsdokumentet, som finns på Löfs upphandlingssystem e-Avrop.
  • Läs igenom upphandlingsdokumentet noga.
  • Var uppmärksam på de så kallade “ska-kraven”. Dessa måste besvaras. I vissa fall räcker det att du accepterar dem genom att kryssa “Ja” i en ruta. I andra fall krävs både ett “Ja” och att någon form av dokument bifogas. Att kryssa “Ja” och inte bifoga dokument som krävs kan leda till att anbudet inte tas upp till prövning.
  • Vid oklarheter: Hör av dig till ansvarig kontaktperson, Ylva von Bahr på telefon 08-551 010 45 eller ylva.vonbahr@lof.se. Frågor som handlar om upphandlingsdokumentet kan ställas via Löfs upphandlingssystem e-Avrop.
  • Anbud måste lämnas in tid. Sista anbudsdag är den 17 juni 2019.

Så här lämnar du anbud

Anbud ska lämnas elektroniskt genom upphandlingssystemet e-Avrop.

För att ta del av Löfs upphandlingsdokument och kunna lämna anbud måste du registrera dig på e-Avrop om du inte redan gjort det. Kontot är kostnadsfritt för leverantörer.

Klicka på länken nedan för att registrera konto på e-Avrop:
https://www.e-avrop.com/register.aspx

Klicka på länken nedan för mera information om hur du lämnar elektroniskt anbud:
http://www.e-avrop.com/information/LevEanbud.htm

Här finns Löfs upphandlingar. Logga in för att kunna läsa dokumenten.

Vid frågor eller support kring hanteringen av systemet kontakta e-Avrops support på 08-50 11 90 00.

Logga gärna in i god tid för att lämna anbud innan anbudstiden löper ut, så att du har tid att få svar på eventuella frågor.

Anbudsområden

Upphandlingen har delats upp i följande anbudsområden. Anbud kan lämnas på ett eller flera anbudsområden.

Anestesi Allmän
Anestesi Barn
Anestesi Smärta, IVA
Geriatrik Geriatrik
Gynekologi Allmän
Gynekologi Obstretik (mor och barn)
Dermatologi Dermatologi
Infektion Infektion inkl. Hepatit C
Kardiologi Kardiologi
Kirurgi Allmän
Kirurgi Kärlkirurgi
Kirurgi Neurokirurgi
Kirurgi Plastikkirurgi
Kirurgi Thoraxkirurgi
Kirurgi Urologi
Kirurgi Transplantationskirurgi
Medicin Akutmedicin
Medicin Allmänmedicin
Medicin Endokrinologi
Medicin Gastroenterologi
Medicin Hematologi
Medicin Lungmedicin inkl. allergologi
Medicin Njurmedicin inkl. transplantation
Medicin Reumatologi
Neurologi Neurologi
Onkologi Allmän inkl. strålskador
Patologi Patologi
Ortopedi Allmän
Ortopedi Barnortopedi
Ortopedi Fotkirurgi
Ortopedi Handkirurgi
Ortopedi Ryggkirurgi
Ortopedi Tumörortopedi
Pediatrik Allmän inkl. gastro och neuro
Pediatrik Kirurgi/urologi
Pediatrik Kardiologi
Pediatrik Neonatologi
Psykiatri Barn- och ungdomspsykiatri inkl. ECT
Psykiatri Allmän inkl. ECT
Radiologi Allmän
Radiologi Interventionell
Radiologi Mammografi
Radiologi Neuroradiologi
Radiologi Barn Neuroradiologi
Odontologi Allmän inkl. protetik
Odontologi Käkkirurgi
Odontologi Ortodonti
Ögon Bakre segment
Ögon Främre segment
Öron, näsa hals Allmän, öron, bihålor inkl. kirurgi
Öron, näsa hals Audiologi