Ekonomisk information

Ekonomisk information

Regelverk och tillsyn

Att vi är ett försäkringsbolag innebär att vi står under Finansinspektionens tillsyn. Precis som alla andra försäkringsbolag omfattas vi av ett gediget regelverk som syftar till att vi ska kunna uppfylla våra försäkringsåtaganden gentemot våra ägare, och därigenom våra kunder. EU har utvecklat nya regler för försäkringsbolag som också påverkar vår verksamhet.

Ekonomi och riskbedömning

För att kunna uppfylla våra åtaganden nu och i framtiden, krävs att vi har tillräckligt med kapital. Löf förvaltar för närvarande ca 11 miljarder kronor. Det krävs vidare att vi har god kontroll på de risker som finns i ett försäkringsbolag, som finansiella risker, försäkringsrisker och operativa risker.

Årsredovisningar

Delårsrapporter

Solvens- och verksamhetsrapporter

Hållbarhetsrapporter

Hållbarhetsrapporten för 2018 finns i Årsredovisning 2018 (pdf)

Ersättningspolicyer