Anmäl en skada

 

FRÅGA 5 AV 5

G. Felaktig information om risker vid behandlingen

 

Patientskadelagen omfattar inte skador som uppkommit på grund av bristande information om risker vid behandlingen.

 

Om informationsbristerna är så allvarliga att det handlar om oaktsamhet kan en skadeanmälan göras till Löfs ansvarsförsäkring. Då görs en särskild utredning. Kontakta oss om du vill veta mer om vår ansvarsförsäkring.

 

tillbaka Avbryt