Anmäl en skada

FRÅGEFORMULÄR

Innan skadeanmälan

 

Innan du skickar in en anmälning till oss ber vi dig att undersöka om din skada lever upp till de grundläggande krav som krävs för att ersättas enligt patientskadelagen. Frågeformuläret består av fem frågor och tar ca 2-5 minuter att gå igenom.

 

Observera att du ska se resultatet som en enkel vägledning till om du rekommenderas att göra en skadeanmälan till Löf eller inte. Om du gör en skadeanmälan kommer vi att göra en utredning för att klargöra om din skada omfattas av försäkringen och kan ersättas.

 

 

 

Avbryt Fortsätt