Dödsbo

Dödsbo

Om en skada anmäls där patienten avlidit behöver vi en särskild fullmakt, så kallad dödsbofullmakt, för den person som företräder dödsboet och som sköter kontakterna med oss. Observera att samtliga dödsbodelägare ska skriva under fullmakten. Vi behöver också ett ”Dödsfallsintyg med släktutredning” som den som företräder dödsboet kan beställa från Skatteverket och bifoga fullmakten.

Vid en skadeanmälan från ett dödsbo ska följande skickas med:

 

 

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.