Hepatit C

Hepatit C – Särskilt åtagande

​Information om särskilt åtagande till dig som smittats av hepatit C via blodtransfusion

Det särskilda åtagandet gäller inte patienter som redan fått eller har rätt till ersättning från patientförsäkringen, läkemedelsförsäkringen eller annan försäkring. Den som smittats med hepatit C via blodtransfusion kan få anmälningsblankett med villkor för ersättning per telefon 08-551 010 00 be att få tala med hepatitenheten eller via e-post: info@lof.se

Det finns områden i vården där människor kommer i kläm. De som smittats av hepatit C vid blodtransfusion är en sådan grupp. De smittades på 1960-, 70- och 80-talen. De första för mer än 40 år sedan.

Du som smittats med hepatit C via blodtransfusion har enligt patientskadelagen rätt till ersättning från patientförsäkringen om sjukdomen anmäls inom 10 år från smittotillfället. Men för många upptäcktes inte sjukdomen förrän långt senare, kanske 15-20 år efter smittotillfället. Dessa patienter fick då avslag eftersom ansökan kommit in senare än de regler som gällt för preskription när de smittades.

Istället för att vänta på en ny lagstiftning eller statliga åtgärder fattade landstingen ett beslut att ordna en egen lösning utöver lagstiftningen.

Den 30 maj 2002 beslöt Löf att lösa preskriptionsfrågan. Detta gäller de patienter som smittats med hepatit C via blodtransfusion vid svensk sjukvårdsinrättning före år 1992. Beslutet innebär ett frivilligt åtagande vid sidan av försäkringen, det vill säga ett ex gratia-åtagande, att efter ansökan och prövning ge möjlighet till ersättning efter följande principer:

  • De som inte haft möjlighet att anmäla skadan inom preskriptionstiden skulle kunna få ersättning.
  • En schabloniserad ersättningsmodell kopplad till sjukdomens utvecklingsstadier infördes.
  • Ersättningen – i schabloniserad form – skulle motsvara vad de som anmält skadan inom preskriptionstiden i genomsnitt fått i ersättning.

Genom vårt särskilda åtagande har cirka 1 400 patienter, som inte hade rätt till ersättning enligt gällande lagstiftning, fått ersättning.

Egentligen är det inte landstingens ansvar att ge ersättning i dessa fall, och vi skulle välkomna att även staten tar mer ansvar för detta.

Fakta om särskilt åtagande för patient som smittats av hepatit C via blodtransfusion
  • Ersättningen är skattefri.
  • Om du önskar få information om vilken ersättning som kan betalas ut är du välkommen att kontakta oss på telefonnummer: 08-551 010 00 eller via e-post: info@lof.se

Läs även villkor för Särskilt försäkringsåtagande avseende patienter som smittats med hepatit C inom svensk sjukvård med smittoår till och med år 1991.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.