Om försäkringen

För den som vårdas inom offentligt finansierad vård: Löf – en patientförsäkring för alla. Om du drabbas av en skada kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen.