Om Mina sidor

Om Mina sidor

På vår webbtjänst Mina sidor kan du göra en skadeanmälan och följa ditt ärende via webben.

Logga in på Mina sidor

Löf använder VISMA för en säker inloggning.

Anmäl en skada via Mina sidor

Du kan anmäla en skada via vår webbtjänst Mina sidor. För att logga in behöver du en e-legitimation. Med denna kan du legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Se mer information om e-legitimation längre ner på sidan.

Observera att du endast kan anmäla en skada som drabbat dig själv. Om du (som ombud eller målsman) ska anmäla en skada som drabbat någon annan får du göra det via vår vanliga skadeanmälningsblankett.

Vår webbtjänst Mina sidor är tillgänglig dygnet runt.
Support finns under kontorstid, måndag-fredag kl. 8:00-16:15.

E-legitimation

För att kunna använda webbtjänsten Mina sidor krävs att du har en e-legitimation.

För att få en e-legitimation måste du ha ett svenskt personnummer och ha uppnått viss ålder. Vilka åldersgränser som gäller framgår av e-legitimationsutfärdarnas webbplatser. Du som är kund i en internetbank kan skaffa e-legitimation på kort eller på fil som laddas ner till din dator. På samma sätt kan du skaffa e-legitimation hos Telia. De flesta bankerna erbjuder dessutom Mobilt BankID som kan användas i de flesta moderna mobiltelefoner och surfplattor.

Läs mer om e-legitimation (extern webbplats, öppnas i nytt fönster)

Om du har problem med din e-legitimation får du kontakta utgivaren av e-legitimationen för att få hjälp. Läs även mer på den här sidan.

Rekommenderade webbläsare

Vår webbtjänst Mina sidor fungerar bra i moderna webbläsare, som stöder webbstandarder satta av W3C. Det är till exempel nyare versioner av Firefox, Safari, Internet Explorer, Opera och Google Chrome.

Mina Sidor kan fungera även med andra webbläsare och på andra operativsystem, men vi har ingen möjlighet att ge något tekniskt stöd vid eventuella problem. Din webbläsare måste ha support för Javascript för att du ska kunna logga in.

Information om kakor (cookies)

På Mina Sidor används används en sessionskaka för att identifiera vem som är inloggad på Mina sidor. Denna kaka sparas bara tillfälligt på datorn och försvinner när du loggar ut.

Om du inte accepterar användandet av kakor kan du stänga av det via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsen försöker spara en kaka på din dator.

Observera! Om du stänger av kakor i din webbläsare kan du inte logga in i på Mina sidor.

Säkerhet på internet

Löf ansvarar för att upprätthålla lämpliga säkerhetsnivåer för Mina sidor, innefattande säker identifiering av användare, kryptering av meddelanden och underskrifter genom e-legitimation eller motsvarande.

Vi vill framhålla att du själv har ett ansvar att skydda din dator och dina personuppgifter. Här nedan får du tips och råd om hur du använder internet på ett säkert sätt.

Uppdatera din dator

Ditt operativsystem och din webbläsare bör ha de senaste säkerhetsuppdateringarna installerade. Om du använder Microsoft Windows bör du ställa in Windows Update så uppdateringar installeras automatiskt. Det är även mycket viktigt att du håller andra program uppdaterade som till exempel Java, Acrobat Reader, Quicktime, Flash och WinZip.

Använd säkerhetsprogramvara

När du använder internet kan virus och andra skadliga program installeras på din dator utan att du är medveten om det. Med ett uppdaterat säkerhetsprogram (antivirus) och en brandvägg skyddar du din dator. För att ditt antivirus ska ge ett så bra skydd som möjligt bör du ställa in att det uppdateras automatiskt.

Kontrollera att din uppkoppling är krypterad

När du är inloggad på Mina sidor är förbindelsen krypterad. Du kan kontrollera detta genom att adressen till sidan inleds med https:// och genom att det finns en säkerhetssymbol (stängt hänglås eller nyckel).

Logga alltid ut när du är klar

Ta för vana att alltid klicka på ”Logga ut” längst upp till höger när du är klar med ditt ärende. Stäng sedan webbläsaren.

Använd inte standardlösenord på din router

Om du har en router ska du ändra lösenordet på routern. Använd aldrig det lösenord som är satt vid leverans.

Kryptera ditt trådlösa nätverk

Om du använder ett trådlöst nätverk rekommenderar vi WPA2-kryptering om det är möjligt, alternativt WPA. Vi avråder bestämt från att använda oskyddade eller WEP-skyddade trådlösa nätverk när du använder den inloggade internettjänsten.

Personuppgiftslagen

Personuppgiftslagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas. De personuppgifter som vi tar emot måste vi ha för att kunna utreda anmälan. Uppgifterna registreras i ett datasystem och endast personer med särskild behörighet har tillgång till dem. Efter att personuppgifterna registrerats i Mina Sidor är Löf personuppgiftsansvarig för den efterföljande behandlingen. Löf är därmed skyldig att se till att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas.

Den som anmälan avser har rätt att en gång per kalenderår utan kostnad få information om vilka personuppgifter som behandlas hos oss. En sådan begäran måste göras skriftligen och vara undertecknad av den sökande. Om felaktiga uppgifter konstateras kan dessa ändras efter särskild begäran.

FAQ

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.