CRM

CRM

CRM står för Crew Resource Management, och är ett helt koncept för en säkrare verksamhet. Konceptet har sitt ursprung från NASA och det civila trafikflyget, men vinner nu insteg i allt fler säkerhetskritiska verksamheter som exempelvis sjukvården.

Syftet med CRM är att medlemmarna i ett team ska ha de kunskaper, färdigheter och attityder som behövs för att hantera krävande situationer på ett kompetent sätt, vilket i stort innebär att förutse och minimera risker för att något går snett i verksamheten.

CRM håller på att införas på ett par svenska sjukhus, och intresset är i stigande. Tillsammans med flera andra intressenter arbetar Löf för att stödja ett brett införande i svensk sjukvård.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige