Föreläsningar

Föreläsningar

Löf bedriver en omfattande föreläsningsverksamhet inom områdena patientsäkerhet, ledarskap för patientsäkerhet samt organisationskultur.

Skicka din förfrågan till Pelle Gustafson (pelle.gustafson@lof.se).

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige