Forskning

Forskning

Löf stödjer forskning inom området patientsäkerhet, både i form av ekonomiskt stöd, men också med vetenskaplig kompetens. I första hand stödjer vi forskning med koppling till våra Säker-projekt, men också helt nya områden kan komma ifråga.

Samarbete med nationella kvalitetsregister – Löf samarbetar med flera nationella kvalitetsregister i övergripande syfte att öka säkerheten och kvaliteten i svensk sjukvård.

Vetenskapliga studier av skadeanmälningar – Löfs skadestatistik används för detaljstudier av vissa ingrepp och behandlingar i syfte att bättre förstå mekanismerna bakom skador, samt att föreslå åtgärder hur skadorna kan undvikas.

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige