Forskning

Forskning

Löf stödjer forskning inom området patientsäkerhet, både i form av ekonomiskt stöd, men också med vetenskaplig kompetens. I första hand stödjer vi forskning med koppling till våra Säker-projekt, men också helt nya områden kan komma ifråga. Här nedan följer några exempel.

Utvärdering av Checklista för Säker Kirurgi – denna forskning genomförs i syfte att skatta effekten av införandet av Checklista för Säker Kirurgi i svensk rutinsjukvård. Forskningen genomförs i samarbete med Karolinska Institutet.

Utvärdering av händelseanalyser och organisatoriskt minne – denna forskning bedrivs för att undersöka effekten av att genomföra händelseanalyser i svensk rutinsjukvård, samt att se hur det organisatoriska minnet kan öka. Forskningen genomförs i samarbete med Lunds Universitet.

Samarbete med nationella kvalitetsregister – Löf samarbetar med flera nationella kvalitetsregister i övergripande syfte att öka säkerheten och kvaliteten i svensk sjukvård.

Vetenskapliga studier av skadeanmälningar – Löfs skadestatistik används för detaljstudier av vissa ingrepp och behandlingar i syfte att bättre förstå mekanismerna bakom skador, samt att föreslå åtgärder hur skadorna kan undvikas.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige