Lära lärarna

Lära lärarna – Training the Trainers

I samarbete med det kliniska träningscentrat Practicum vid Skånes Universitetssjukhus har Löf översatt, och till svenska förhållanden anpassat, den engelska kursen Training the Trainers.

Kursen syftar till att lära ut de färdigheter som behövs för att kunna skapa optimal utbildningsmiljö för praktisk undervisning och träning.

Läs mer på: www.practicum.info/lara-lararna/

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige