Ledarskap för patientsäkerhet

Kurs i ledarskap för patientsäkerhet

På förfrågan ger Löf en kurs i ledarskap för patientsäkerhet. Kursen är främst inriktad mot opererande verksamheter, men även andra specialiteter kan delta. Under kursen förmedlas teoretisk och praktiska kunskap, syftande till att ledningsgruppen ska kunna påbörja ett arbete med att höja säkerheten på sin egen klinik.

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige