Våra projekt

Läkemedelsförväxlingar

Här finner du information om vad Samverkan för Säker Vård (Löf, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Kommunal) vill åstadkomma när det gäller att minska läkemedelsförväxlingar.

Vi driver ett projekt för att minska läkemedelsförväxlingar i sjukvården. Projektet har resulterat i att från och med 2015 finns ett litet antal läkemedel där risken för förväxling är särskilt stor upphandlade och där förpackningar är märkta på det nya sättet. Området är nu aktuellt för den nya nationella läkemedelsstrategin 2019.

Vill du veta mer om projektet Läkemedelsförväxlingar kontakta oss

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige