Våra projekt

Läkemedelsförväxlingar

Här finner du information om vad Samverkan för Säker Vård (Löf, Sveriges Kommuner och Landsting, Vårdföretagarna, Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet och Kommunal) vill åstadkomma när det gäller att minska läkemedelsförväxlingar.

Vi driver ett projekt för att minska läkemedelsförväxlingar i sjukvården. Projektet har resulterat i att i upphandlingarna 2014 krävs att vissa läkemedelsförpackningar märks på det nya sättet.

Vill du veta mer om projektet Läkemedelsförväxlingar kontakta oss

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige