Våra projekt

Länkar

Säker Bukkirurgi

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Förening för Innovativ Kirurgisk Teknik

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi

Svensk Barnkirurgisk Förening

Svensk Förening för KoloRektal Kirurgi

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård

Riksföreningen för Operationssjukvård

Riksföreningen för Anestesi och Intensivvård

Nationella Föreningen för Specialistsjuksköterskor i Kirurgisk vård

Vårdförbundet

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Nationella rekommendationer för trakeotomi

Här finns informationsmaterial, fickkort och en film.