Våra projekt

Rapporter och artiklar

Säker Bukkirurgi

Slutrapport – Säker Bukkirurgi (pdf)

Bättre utbyte mellan kirurgi och anestesi kan ge säkrare operation (Läkartidningen, 2015:112) (pdf)

Brister i samarbete och kommunikation (Ventilen 2015:1) (Riksföreningen för anestesi och intensivvård) (pdf)

Presentationer från Symposium Säker Bukkirurgi, 16 november 2016

  1. Om Säker Bukkirurgi (pdf)
  2. Samverkan mellan kirurgi och anestesi (pdf)
  3. Vad har Säker Bukkirurgi resulterat i (pdf)
  4. Skellefteå – rapport inifrån en reviderad klinik (pdf)
  5. Om pm (pdf)
  6. Patientens rätt till rätt kompetens (pdf)
  7. Akutkirurgi en utmaning (pdf)

 

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige