Våra projekt

Rekommendationer

Säker Traumavård

Nationella traumalarmskriterier

Våren 2016 bildades en nationell expertgrupp inom ramen för projektet Säker Traumavård med uppdraget att arbeta fram nya kriterier för traumalarm, baserade på bästa kända evidens. Kriterierna motsvarar prehospitala kriterier för vad ett multitrauma är och vilka som bör transporteras till ett traumacentrum respektive akutsjukhus.

Då landstingen är beslutande är larmkriterierna endast rådgivande, men utgör samtidigt inklusionskriterier i det svenska traumaregistret, SWETRAU. Genom att använda dessa kriterier förenklas således registrering och forskning, samtidigt som er verksamhet då arbetar efter bästa evidens på området. Kriterierna kan fritt integreras i era befintliga larmjournaler.

De nationella traumalarmskriterierna  har utvärderats vetenskapligt i en multicenterstudie. Resultatet publicerades i början av 2018 och finns att läsa här.

Material för utskrift

Kort – Säker Traumavård (pdf) – Fickkort för Nivå 1- och Nivå 2-larm.
Om ert sjukhus endast tillämpar en larmnivå gäller samtliga kriterier för utlösande av larm.

Poster i A4 (pdf)
Poster i A3 (pdf)
Poster i 70×100 cm (pdf)

Folder med kommentarer och förtydliganden kring expertgruppens ställningstaganden (pdf)

Kliniker och lärosäten kan utan kostnad rekvirera laminerade fickkort och posters (A3 och 70x100cm) via saker.trauma@lof.se.

Var god ange hur många ni behöver samt mottagare och leveransadress (gatuadress, ej boxadress).

NEWS2

Här finns manual, webbutbildning och material om NEWS2

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige