Våra projekt

Säker Primärvård

Löf, Svensk Förening för Allmänmedicin och Distriktsköterskeföreningen har tagit fram ett multimediamaterial om patientsäkerhetsarbete i primärvården. Materialet består av sex stycken filmer samt ett stöd- och fördjupningsmaterial.

Kontakta oss om du vill ha stöd- och fördjupningsmaterial.

Se våra filmer om Säker Primärvård

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige