Våra projekt

SURPASS

SURPASS står för SURgical PAtient Safety System, och kan enklast beskrivas som en 100-punkters interaktiv checklista, som börjar vid beslut om operation och slutar vid återbesöket efter genomförd operation. SURPASS har i forskningsmiljö i Nederländerna visats kunna halvera risken för komplikationer och död i samband med kirurgi.

Löf har sedan 2013 arbetat med att anpassa systemet till svensk sjukvård och svenska journalsystem. Inget sjukhus har valt att införa systemet, men översatt och anpassat material finns att ta del av.

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Twitter

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att följa oss på Twitter @Lof_sverige