Nyheter

Träffa oss i Almedalen

Patientsäkerhet och god arbetsmiljö i sjukvården hänger ihop
– Vad kan vi göra tillsammans?

NÄR: 6 juli, kl. 13.00-13.50
VAR: Läkartidningens tält, Hamnplan, Strandvägen, Visby

MODERATOR:
Pelle Gustafson, chefläkare, Löf

TALARE:
– Heidi Stensmyren, ordförande, Sveriges Läkarförbund
– Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet
– Emma Ölmebäck, gruppchef vård och omsorg, Kommunal
– Maria Åkesson, HR-direktör, Region Örebro Län
– Dag Larsson, ordf. sjukvårdsdelegationen SKL, oppositionslandstingsråd (S) Stockholms läns landsting
– Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdslandstingsråd (L) Stockholms läns landsting

TEMA:
Det finns en tydlig och stark koppling mellan den för patienten säkra vårdmiljön och den för den vårdanställde goda arbetsmiljön. Om patientsäkerheten blir bättre, blir också arbetsmiljön bättre. Hur kan vår organisation bidra till detta?

DISKUSSION:
Vad vill vi gemensamt uppnå?
Vad vi kan påverka och förändra?
Vad kan vi göra enskilt och tillsammans?

Välkommen!

Inbjudan – Träffa Löf under Almedalsveckan (pdf)