Nyheter

Träffa oss i Almedalen

Om den stora katastrofen, civil eller militär, inträffar
– hur tar vi hand om de skadade, idag och imorgon?

TID: Måndagen 2/7, kl. 14.10-15.00
PLATS: Läkartidningens innergård, Slottsterrassen 6, Visby

Sverige, liksom många andra länder, påverkas av katastrofer som kan drabba samhället i form av terrordåd, stora olyckor och
naturkatastrofer. Hur väl klarar samhället av att ta hand om de skadade vid denna typ av händelser? Är det en fråga enbart för det civila samhället? Behövs en annan typ av insatser i krig, eller finns likheter? Vari ligger våra styrkor och svagheter?

Löf samlar i detta symposium ett antal av landets experter för att belysa dagens läge, utvecklingen framåt, möjligheter och utmaningar.

Välkommen!

PANEL:
– Eva-Corina Caragounis, vårdenhetsöverläkare Akut Kirurgi och Traumakirurgi,
Sahlgrenska universitetssjukhuset
– Agneta Brandt, ordförande, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma
– Per Örtenwall, adj universitetslektor, traumakirurg, Försvarsmedicincentrum

MODERATOR:
Pelle Gustafson, chefläkare, Löf

Välkommen!

Inbjudan – Träffa Löf under Almedalsveckan (pdf)