Nyheter

Tre nya ledamöter i Löfs styrelse

Pressmeddelande 2018-05-23

På Löfs bolagsstämma den 23 maj 2018 valdes Annelie Mogensen, Joachim Spetz och Veronika Sundström in i styrelsen.

–  Vi är mycket glada att Annelie Mogensen, Joachim Spetz och Veronika Sundström kommer att ingå i Löfs styrelse. De kommer att bidra med sin kompetens och stärka styrelsen med den samlade erfarenhet de har, säger Jerker Swanstein, styrelseordförande Löf.

Annelie Mogensen är finanschef i Västra Götalandsregionen (VGR) sedan 2017. Tidigare har Annelie arbetat som portföljförvaltare i VGR där hon ansvarade för kapitalförvaltning av likviditets-, stiftelse- samt pensionsmedel. Innan dess kom hon från den privata sektorn där hon arbetade som konsult inom Cash Management.

– Jag ser fram emot ett spännande uppdrag där jag tillsammans med styrelse och ledning arbetar för att utveckla Löf på ett sätt som tillför värde åt såväl kunder, medarbetare och ägare. Jag hoppas och tror kunna bidra med mina breda kunskaper i offentlig verksamhet samt spetskompetens inom finansfrågor säger Annelie Mogensen.

Joachim Spetz är civilekonom med inriktning mot finansiell ekonomi. Han arbetar som konsult och med styrelseuppdrag. Joachim har tidigare varit vvd på Swedbank Robur Fonder, vd för Handelsbanken Fonder och vd för Erik Penser Bank.

– Det ska bli mycket spännande att få sätta mig in i Löfs verksamhet och särskilt hoppas jag kunna bidra med kunskaper inom det finansiella området i Löfs styrelse, säger Joachim Spetz.

Veronika Sundström är regiondirektör i Region Norrbotten. Veronika har arbetat med planering, ledning och styrning av framförallt hälso- och sjukvård i drygt 20 år. Hon har haft olika positioner i regionen och de tre senaste åren arbetat som regiondirektör i Norrbotten.

– Mitt bidrag till Löfs styrelse kommer framförallt att handla om min erfarenhet av ledning och samordning av olika vårdverksamheter och vad som krävs för att åstadkomma förbättringar där sambanden är komplexa, säger Veronika Sundström.

Övriga styrelseledamöter i Löfs styrelse är https://lof.se/om-oss/organisation/

Om Löf:
Löf är det ledande försäkringsbolaget inom patientskador med en omsättning på 1 395 miljoner kronor. Löfs uppdrag är att utreda anmälningar och ersätta patienter som drabbas av skador i vården.

På Löf arbetar ca 185 medarbetare med försäkring, skadereglering och skadeförebyggande verksamhet.

Förra året tog Löf emot 16 300 anmälningar. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos.

Mer information om Löf finns på www.lof.se

Upplysningar lämnas av:
Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 0739 62 10 10, e-post: helena.olsson@lof.se