Nyheter

Utveckling av Löfs verksamhet och service

2019-04-01

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla Löfs verksamhet och vår servicenivå. Vi håller bland annat på att utveckla ett helt nytt skadehanteringssystem.

Parallellt kommer vi att arbeta med båda våra system, och som ett första steg har vi nu valt att lyfta in ärenden som rör ”skada på tand, mun eller käke som vanligen uppstått hos en tandläkare” i vårt nya system. Allteftersom kommer vi att flytta in även andra ärenden i det nya systemet.

Det nya systemet:
– gör det enklare för dig att anmäla en skada
– har ett gränssnitt som är mer användarvänligt
– ger dig löpande information om status i anmälda ärenden
– underlättar kommunikationen mellan dig och oss.

På Mina sidor kan du enkelt göra en anmälan och följa ditt ärende från början till avslut.

Läs mer om Mina sidor