Nyheter

Vi söker Medicinska rådgivare

2019-05-03

Nu gör vi en upphandling av medicinska rådgivare, inom samtliga medicinska områden. Sista dag att lämna anbud är den 17 juni 2019.

Upphandlingen omfattar medicinsk rådgivning till Löf. Den medicinska rådgivaren ska utifrån patientskadelagen, ur medicinsk synpunkt bedöma och avge skriftliga utlåtanden om anmälda skador uppfyller kriterierna för ersättning samt vara rådgivande i skaderegleringsärenden. Beslut om anmäld skada fattas dock alltid av Löf.

Läs mer om upphandlingen