Skadestatistik

Vår statistik bygger på patienternas egna rapporter om vad som har hänt och är oberoende av vårdpersonalens rapportering. Volymen av anmälda och utredda skador är större än något annat system i Sverige, och ger en bra överblick av inträffade skador inom svensk sjukvård.

Statistik på region-/landstingsnivå

Vi publicerar skadestatistik, per region/landsting. på vår hemsida en gång varje år. Statistiken hittar du här.

Statistik för återkoppling till vårdgivare

Från årsskiftet 2017-2018 slutade Löf att skicka ut en så kallad kännedomskopia av beslut till verksamhetschefen på den enhet där skadan uppstod. Anledningen är en nödvändig anpassning av vår verksamhet till den nya dataskyddsförordningen (GDPR) som träder i kraft den 25 maj 2018.

Syftet med kopiorna på beslutsbreven har hela tiden varit att återkoppla i patientsäkerhetshöjande syfte. Det är därför fortsatt möjligt att rekvirera aggregerad och detaljerad skadestatistik.

Om du som verksamhetsansvarig, för att öka säkerhet och kvalitet i din verksamhet, vill ta del av aggregerad skadestatistik är detta möjligt. Vänd dig i första hand till din chefläkare och i andra hand till Löfs chefläkare, Pelle Gustafson (pelle.gustafson@lof.se).

Patientsäkerhet

Vill du veta mer om vårt skadeförebyggande arbete kan du läsa mer under patientsäkerhet

Twitter

Följ oss gärna på Twitter @Lof_sverige