Skadestatistik

Vår statistik bygger på patienternas egna rapporter om vad som har hänt och är oberoende av vårdpersonalens rapportering. Volymen av anmälda och utredda skador är större än något annat system i Sverige, och ger en bra överblick av inträffade skador inom svensk sjukvård.

Statistik på region-/landstingsnivå

Vi publicerar skadestatistik, per region/landsting. på vår hemsida en gång varje år. Statistiken hittar du här.

Statistik på sjukhusnivå

Om du som verksamhetsansvarig, för att öka säkerhet och kvalitet i din verksamhet, vill ta del av aggregerad skadestatistik är detta möjligt. Vänd dig i första hand till din chefläkare och i andra hand till Löfs chefläkare, Pelle Gustafson (pelle.gustafson@lof.se).

Utbildning

Löf ger ett flertal olika utbildningar och kurser för olika grupper.

Skadestatistik

Läs mer om Löfs skadestatistik