En patientförsäkring för alla

Om du drabbas av en skada i samband med hälso-, sjuk- eller tandvård kan du ha rätt till ekonomisk ersättning enligt patientskadelagen. För dig som vårdas inom offentligt finansierad vård finns Löf.

arrow down

Anmäl en skada

Start

2015-05-27
Löf söker:

– Verksamhetsutvecklare med inriktning på beslutsstöd och business intelligence

– Personskadereglerare

LÄS MER

2015-05-12
Den 12 maj 2015 lanserades våra nya profil och vi kallar oss nu Löf istället för Patientförsäkringen LÖF. Vi passar samtidigt på att byta vår grafiska profil för att förtydliga vår kommunikation med både vårdgivare och patienter.

Vi är fortfarande samma försäkringsbolag. Vi ägs av Sveriges landsting och regioner, och försäkrar de patienter som vårdas inom landstings- och regionsfinansierad vård.

Läs mer

Så hanteras ditt ärende

Läs mer

FAQ

underline white

Om du inte är nöjd

Kontakta vår klagomålsfunktion om det är något som du inte är nöjd med.

underline white

Andra sätt att få hjälp

Ibland är det kanske inte vi som kan hjälpa dig. Här får du information om andra kontaktvägar.

underline white