Blanketter

Alla blanketter finns i pdf-format och går att fylla i direkt på datorn. Om du har problem att fylla i blanketten på datorn bör du kontrollera att du har senaste versionen av acrobat reader installerad. Acrobat reader kan du hämta hem här.

arrow down

För dig som vill anmäla en skada

Observera att du även kan göra en anmälan via vår webbtjänst Mina sidor. Om du vill beställa hem en blankett gör du det genom din patient- eller förtroendenämnd.

Anmälan skickas med post till Löf, Box 17830, 118 94 Stockholm

Skadeanmälan

Fylls i på datorn och skrivs sedan ut. Kan även skrivas ut och fyllas i för hand om så önskas.

In English

Claims report

Interactive form.

Fullmakter

För ombud till patient som vill göra skadeanmälan till patientförsäkringen.

Fullmakt för ombud

Fylls i på datorn och skrivs sedan ut.

Fullmakt för dödsbo

Fylls i på datorn och skrivs sedan ut.

Blanketter för vårdgivare

 Här nedan hittar du invaliditetsintyg och utlåtanden.

 

Läkarutlåtande och tandläkarutlåtande

Utlåtande om anmäld skada (för läkare/tandläkare). Läs mer om hur du fyller i ett läkarutlåtande.

Kom ihåg att ladda hem en ny blankett från vår hemsida varje gång du ska fylla i ett utlåtande för att säkerställa ett du har den senaste versionen av blanketten.

Läkarutlåtande

Fylls i på datorn och skrivs sedan ut.

Tandläkarutlåtande

Fylls i på datorn och skrivs sedan ut.