Läsvärt

Läsvärt om patientsäkerhet

Rapporter

Här har vi samlat några rapporter där Löf på olika vis medverkat i framtagandet.

Länkar om patientsäkerhet

Sveriges Kommuner och Landsting har samlat information om patientsäkerhet: www.skl.se/patientsakerhet

Socialstyrelsen är en statlig myndighet som värnar hälsa, välfärd och allas lika tillgång till god vård och omsorg: www.socialstyrelsen.se/patientsakerhet

Australien

Australian patient safety foundation, ideell organisation med dotterbolaget Patient Safety International (PSI): www.apsf.net.au

Clinical excellence commission (CEC) är en del av New South Wales state government Patient Safety and Clinical Quality Program: http://www.cec.health.nsw.gov.au

Australian Council on Healthcare Standards: www.achs.org.au

Australian Resource Centre for Healthcare Innovations: www.archi.net.au

Danmark

Den danska patientförsäkringen: http://patienterstatningen.dk/

Finland

Den finska patientförsäkringen: www.potilasvakuutuskeskus.fi

Norge

Den norska patientförsäkringen: www.npe.no

Storbritannien

National patient safety agency: www.npsa.nhs.uk

National Patient Safety Foundation (UK voluntary accreditation programme): www.npsf.org

USA

Joint Commission Resources: www.jcrinc.com/

Institute of Medicine: www.nationalacademies.org/HMD

Agency for Healthcare Research and Quality: www.ahcpr.gov

AHRQ: www.ahcpr.gov/qual/advances/

Institute for Healthcare Improvement 100,000 lives campaign at: www.ihi.org/IHI/Programs/Campaign and www.ihi.org/ihi

Leapfrog Group: www.leapfroggroup.org

Integrated Healthcare Association: www.iha.org

Säker Förlossningsvård

Nu finns uppdaterade versioner av CTG-kortet och Neo-HLR-postern

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.