Våra projekt

PRISS

PRISS – ProtesRelaterade Infektioner Ska Stoppas

Syftet med projektet är att minska den reala infektionsfrekvensen vid elektiva protesoperationer med minst 50 %.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Ortopedisk Förening, Svenska Infektionsläkareföreningen, Ortopedsjuksköterskor i Sverige, Sektionen för Ortoped-kirurgisk rehabilitering inom Fysioterapeuterna, Riksföreningen för operationssjukvård, Svensk Förening för Vårdhygien och Löf.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: priss@lof.se

Loggor PRISS

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.