Våra projekt

Säker Förlossningsvård

Syftet med projekt Säker Förlossningsvård är att minska förlossningsskador på barn, i första hand CP-skador orsakade av undvikbar syrebrist i samband med förlossningen. Det vetenskapliga underlaget för projektet är resultatet av en nationell studie baserad på Löfs journalarkiv över förlossningsrelaterad syrebrist (asfyxi) eller tidig död hos barn. Projektet startades 2006 och avslutades 2011 med en sluthearing efter att landets samtliga förlossningskliniker deltagit. Beslut togs om att fortsätta projektet och 2013 påbörjades andra fasen av Säker Förlossningsvård. Förutom att följa upp den första fasen ingår nu även riskgraviditeter samt skador på mamman, främst bäckenbottenskador, i arbetet.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk förening för neonatologi och Löf.

Förlossningsskador på kvinnan

Under hösten 2016 håller ett utbildningsprogram på att tas fram för att öka kunskapen hos läkare och barnmorskor om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador på kort och på lång sikt. Läs mer om programmet här.

CTG-kort

CTG-kortet är under omarbetning efter anpassning till nya riktlinjer. Informationen uppdateras när beställning åter kan ske.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: saker.forlossning@lof.se

Säker Förlossning loggor

Patientsäkerhets-konferens

Den 9:e konferensen ägde rum 21-22 september 2016

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.