Våra projekt

Säker Förlossningsvård

Syftet med projekt Säker Förlossningsvård är att minska förlossningsskador på barn, i första hand CP-skador orsakade av undvikbar syrebrist i samband med förlossningen. Det vetenskapliga underlaget för projektet är en nationell studie baserad på Löfs arkiv över förlossningsrelaterad syrebrist (asfyxi) eller tidig död hos barn. Projektet startades 2006 och avslutades 2011 efter att landets samtliga förlossningskliniker deltagit. 2013 påbörjades andra fasen av Säker Förlossningsvård, där förutom att följa upp den första fasen nu även ingår riskgraviditeter samt skador på mamman, främst bäckenbottenskador.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi, Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk förening för Neonatologi och Löf.

Viktigt information om utbildningsprogrammen!

Just nu håller vi på att utforma en ny teknisk lösning för CTG-utbildningen och NeoHLR-utbildningen. Under detta arbete kan problem uppstå med kunskapskontrollen i form av att det hänger sig eller på andra sätt inte fungerar som det ska. Om ni har problem med kunskapskontrollen rekommenderar vi att ni avbryter och avvaktar tills arbetet med den nya tekniska lösningen är klar. Arbetet förväntas vara klart i augusti 2017 och vi beklagar de eventuella besvär det medför.

I juli 2017 lanseras den uppdaterade versionen av NeoHLR-utbildningen, och även en ny utbildning för att förhindra bäckenbottenskador i samband med förlossning, se nedan.

Förlossningsskador på kvinnan

Nu är ett utbildningsprogram färdigt för att öka kunskapen hos läkare och barnmorskor om förlossningars påverkan på bäckenbottens strukturer. Det handlar om att förebygga, hitta, behandla och följa upp förlossningsskador på kort och på lång sikt. Läs mer om programmet här.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: saker.forlossning@lof.se

Säker Förlossning loggor

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.