Våra projekt

Säker Suicidprevention

Syftet med projektet är att förbättra suicidprevention och förebygga upprepade suicidförsök.

I januari 2017 bildades en styrgrupp som nu kommer att planera och utforma den första granskningsomgången i projektet.

Projektet genomförs i samverkan mellan Svensk Psykiatrisk Förening, Svenska Föreningen för Barn- och Ungdomspsykiatri, Svensk Förening för Akutsjukvård, Psykiatriska Riksföreningen för Sjuksköterskor, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Riksföreningen för Skolsköterskor, Sverige Psykologförbund, Suicide Zero och Löf.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss på e-post: ssp@lof.se

Säker Förlossningsvård

Nu släpps Rutinkollen Mödrahälsovård, ett verktyg som Löf utvecklat tillsammans med professionerna.

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.