Våra projekt

Säker Traumavård

Syftet med projektet är att höja kvalitet och säkerhet vid omhändertagande av traumapatienter.

Projektet startade hösten 2014 och planeras fortgå tills projektet genomförts i alla regioner i Sverige. I varje projektomgång granskas en hel traumaregion, det vill säga alla de sjukhus som ingår i ett naturligt traumanätverk kring ett regionsjukhus/universitetssjukhus. Vi har därför inte möjlighet att ta emot anmälningar från enskilda sjukhus.

Vill du medverka som revisor i Säker Traumavård?

Som revisor ingår du i ett tvärprofessionellt team vars gemensamma uppgift är att hjälpa sjukhuset och regionen att hitta möjligheter i förbättringsarbetet. Teamet består av cirka fem med olika professioner och erfarenhet. Det är respektive yrkesorganisation som utser sina revisorer till projektet, men du är även välkommen att skicka din intresseanmälan till saker.trauma@lof.se. Meddela var du arbetar och vilken yrkesorganisation du är medlem i.

Projektet genomförs i samverkan mellan:

Föreningen Ledningsansvariga i Svensk Ambulanssjukvård, Riksföreningen för Ambulanssjuksköterskor, Svensk Förening för Akutsjukvård, Riksföreningen för Akutsjuksköterskor, Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård, Riksföreningen för Anestesi- och Intensivvård, Svensk Kirurgisk Förening, Riksföreningen för sjuksköterskor inom Trauma, Svensk Barnkirurgisk Förening, Svensk Ortopedisk Förening, Ortopedisjuksköterskor i Sverige, Svensk Neurokirurgisk Förening, Svensk Förening för Bild- och Funktionsmedicin, Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor, Riksföreningen för Operationssjukvård, Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin, Fysioterapeuterna, Svenska Traumaregistret, Svenska Frakturregistret, Svenska Intensivvårdsregistret, Riksföreningen för Barnsjuksköterskor och Löf.

Kontakt

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta oss på e-post: saker.trauma@lof.se

Loggor Säker Trauma

Patientsäkerhets-konferens

Den 9:e konferensen ägde rum 21-22 september 2016

Kontakt

Vill du veta mer om vårt patientsäkerhetsarbete är du varmt välkommen att kontakta oss.