Nyheter

Anmälningar till Löf under 2018

Pressmeddelande 2019-02-20

Idag publicerar Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag) anmälningsstatistik för år 2018

År 2018 tog Löf emot cirka 17 000 anmälningar. Det är en ökning med knappt 4 % jämfört med 2017.

Löf bedömer att antalet anmälningar kommer att fortsätta öka kommande år.

Bedömningen är baserad på flera olika faktorer:

  • Det bedrivs mer vård i Sverige med en växande befolkning och en allt högre levnadsålder.
  • Det faktum att operationer och medicinska ingrepp blir mer komplexa kan också bidra.
  • Regionerna och landstingen* arbetar mer aktivt med patientsäkerhet vilket ökar kunskapen om försäkringen, både inom sjuk- och tandvård men också i samhället i stort.
  • Dessutom ser vi en fortsatt effekt av den patientsäkerhetslag som trädde i kraft 2011. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada.

Sammantaget bedömer Löf att ovanstående faktorer bidrar till en ökning av anmälningar även kommande år.

I drygt 40 % av ärendena som beslutades 2018 beviljades patienten ersättning.

– Skador inom ortopedi, tandvård, distriktsvård och kirurgi är fortsatt de som anmäls mest till Löf. Vanligast är de skador som inträffar i samband med operation. Andra vanliga skador är merskador på grund av försenad eller utebliven diagnos, säger Pelle Gustafson chefläkare på Löf.

Under 2018 betalades knappt 600 miljoner kronor ut i ersättning till patienter och efterlevande i hela landet.

Samtlig statistik samt statistiken uppdelad på region och landsting finns på https://lof.se/patientsakerhet/skadestatistik/

Upplysningar lämnas av:

Helena Olsson, kommunikationschef Löf
telefon: 08-551 011 75, e-post: helena.olsson@lof.se

Pelle Gustafson, chefläkare Löf
telefon: 08-551 010 94, e-post: pelle.gustafson@lof.se


* Från och med 1/1 2019 finns det inte längre några landsting i Sverige. De sju sista landstingen har blivit regioner, och landsting som namn kommer att fasas ut. I detta dokument väljer vi att använda benämningen landsting eftersom det under 2018 fanns några landsting kvar.