VÅRDGIVARE

Alla som arbetar inom vården försöker ge patienten bästa möjliga vård. Ändå inträffar det tyvärr skador och felbehandlingar ibland.

Därför är det viktigt att all medicinsk personal kan informera patienten om de möjligheter som finns till ersättning för skador i samband med hälso-, sjuk- och tandvård.

Här hittar du de blanketter du som vårdgivare ibland behöver fylla i

Läs mer

Som vårdgivare har du en upplysningsskyldighet till patienten vid inträffad skada

Läs mer

Vi behöver journaler/material för att kunna utreda en anmäld skada

Läs mer
Gula blommor

Vårt patientsäkerhethetsarbete

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det gör vi genom att stödja våra ägare, regionerna, samt professionella yrkesorganisationer i deras pågående arbete för en säkrare vård. Vill du veta mer om vårt skadeförebyggande arbete och de projekt vi stöttar?

Läs mer
Tårtdiagram över anmälda skador per område

Publicering av Löfs skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari. Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik.

Läs mer

Idag, 10 september, är det den internationella suicidpreventiva dagen. Löf driver projektet Säker Suicidprevention i samarbete med flera yrkesorganisationer och ideella organisationer. Syftet är att förebygga självmord och upprepade självmordsförsök samt att bidra till ett strukturerat arbetssätt över hela landet. Läs mer om projektet Säker Suicidprevention

Läs mer

På Löfs bolagsstämma den 10 juni 2020 valdes Catrina Ingelstam in i Löfs styrelse – Vi är mycket glada att få in Catrina Ingelstam i Löfs styrelse. Hon kommer att bidra med sin kompetens och stärka styrelsen med den erfarenhet hon har inom försäkringssektorn, säger Jerker Swanstein, Löfs styrelseordförande. Catrina Ingelstam är civilekonom och har […]

Läs mer

Löf har publicerat en kompletterande upphandling av medicinska rådgivare inom gynekologi och obstetrik. Sista dag att lämna anbud är 2020-05-28. Läs mer om vår upphandling

Läs mer