VÅRDGIVARE

Alla som arbetar inom vården försöker ge patienten bästa möjliga vård. Ändå inträffar det tyvärr skador och felbehandlingar ibland.

Därför är det viktigt att all medicinsk personal kan informera patienten om de möjligheter som finns till ersättning för skador i samband med hälso-, sjuk- och tandvård.

Här hittar du de blanketter du som vårdgivare ibland behöver fylla i

Läs mer

Som vårdgivare har du en upplysningsskyldighet till patienten vid inträffad skada

Läs mer

Vi behöver journaler/material för att kunna utreda en anmäld skada

Läs mer
Gula blommor

Vårt patientsäkerhethetsarbete

Löf har som ett av sina uppdrag att arbeta för en ökad patientsäkerhet i svensk sjukvård. Det gör vi genom att stödja våra ägare, regionerna, samt professionella yrkesorganisationer i deras pågående arbete för en säkrare vård. Vill du veta mer om vårt skadeförebyggande arbete och de projekt vi stöttar?

Läs mer
Tårtdiagram över anmälda skador per område

Publicering av Löfs skadestatistik

Vi publicerar skadestatistik (för hela Sverige och uppdelat per region) på vår hemsida varje år i februari/mars. Vårdgivare kan för utvecklingsarbete (kvalitet och säkerhet) få ta del av samlad skadestatistik.

Läs mer

Pressmeddelande: För andra året i rad har Löf blivit utsett till ett av Sveriges friskaste företag. Det står klart efter att hälsoföretaget Feelgood, som arrangerar tävlingen, idag presenterat vinnarna. Löf tog hem tredjeplatsen i årets upplaga. – För andra året i rad har vi blivit utsedda till ett av Sveriges friskaste företag. Friska medarbetare är […]

Läs mer

Idag presenterade Löf sin årsredovisning för 2022. Försäkringsbolaget redovisar ett starkt resultat främst till följd av en låg avsättningsutveckling. Samtidigt som både antalet skadeanmälningar och digitala kunder ökade under förra året. Totalresultatet före bokslutsdispositioner och skatteeffekter i Löfs årsredovisning uppgick för 2022 till 642 miljoner kronor (293 mkr under 2021). Detta samtidigt som försäkringsbolaget ökade […]

Läs mer

Nyligen påbörjade Löf upphandlingen av medicinska rådgivare, vilket blir den största i sitt slag i Sverige. Upphandlingen sträcker sig över 150 olika rådgivare, och inom ett 50-tal olika specialistområden inom vården. – Vi bedömer att upphandlingen blir den största av sitt slag i Sverige. Våra medicinska rådgivare utgör en viktig pusselbit inom Löfs skaderegleringsarbete, och […]

Läs mer