HemVårdgivareInformera patienten

Informera patienten

Alla som arbetar inom vården försöker ge patienten bästa möjliga vård. Ändå sker skador och felbehandlingar. Därför är det viktigt att all medicinsk personal kan informera patienten om de möjligheter som finns till ersättning för skador i samband med hälso-, sjuk- och tandvård.

Patientsäkerhetslagen

Den 1 januari 2011 trädde patientsäkerhetslagen i kraft. Lagen innebär bland annat utökad upplysningsskyldighet från vårdgivare till patient och närstående vid inträffad skada.

Här hittar du lagtexten på Sveriges riksdags hemsida: Patientsäkerhetslag (2010:659)

Läs mer om patientsäkerhetslagen på Vårdförbundets hemsida.