HemPatientOm försäkringenVad gäller försäkringen inte för?

Vad gäller försäkringen inte för?

Trafikskada och arbetsskada

Om du råkat ut för en trafikskada ersätter trafikförsäkringen normalt även skador som uppkom när du vårdades för trafikskadan. Kontakta ditt trafikförsäkringsbolag i första hand. Läs mer på Trafikskadenämndens hemsida.

​Vid en arbetsskada ska du i första hand vända dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Privatvård

Privatpraktiserande läkare utan vårdavtal med regioner, privatpraktiserande tandläkare samt kommunala vårdgivare har tecknat patientförsäkring i andra försäkringsbolag. Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till, kan du få uppgifterna från din vårdgivare.

Sakskada

Förlust av personliga ägodelar ersätts inte av patientförsäkringen. Exempel på detta kan vara att dina glasögon gått sönder, din plånbok blivit stulen eller din tandprotes försvunnit.

Bemötande eller resurser

Frågor som rör till exempel bemötande eller resurser inom sjuk- och tandvården omfattas inte av patientförsäkringen. Dessa frågor kan du ta upp med regionens patient- eller förtroendenämnd.

Läs mer om andra sätt att få hjälp