HemPatientOm försäkringenVad gäller försäkringen inte för?

Vad gäller försäkringen inte för?

Bemötande eller resurser

Frågor som rör bemötande, debitering eller resurser inom sjuk- och tandvården omfattas inte av patientförsäkringen. Dessa frågor kan du ta upp med din vårdgivare, eller med regionens patient- eller förtroendenämnd.

Trafikskada och arbetsskada

Om du råkat ut för en trafikskada ersätter trafikförsäkringen normalt även skador som uppkom när du vårdades för trafikskadan. Kontakta ditt trafikförsäkringsbolag i första hand.

​Vid en arbetsskada ska du i första hand vända dig till AFA Försäkring och Trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA).

Privat vård

Privatpraktiserande läkare utan vårdavtal med regioner, privatpraktiserande tandläkare samt kommunala vårdgivare har tecknat patientförsäkring i andra försäkringsbolag. Om du är osäker på vilket försäkringsbolag du ska vända dig till, kan du kontakta din vårdgivare för dessa uppgifter.

Sakskada

Förlust av personliga ägodelar ersätts inte av patientförsäkringen. Exempel på detta kan vara att dina glasögon gått sönder, din plånbok blivit stulen eller din tandprotes försvunnit.

 

Läs mer om andra sätt att få hjälp