HemPatientErsättning

Ersättning

Om du drabbas av en skada i vården kan du ha rätt till ersättning enligt patientskadelagen.

Om din skada ska ersättas gör vi en bedömning av vilken ersättning som ska lämnas. Den bedömningen kan ta olika lång tid beroende på skadans omfattning och kringliggande omständigheter − allt från några veckor till flera månader, ibland år.

Ersättning beräknas enligt skadeståndsrättsliga grunder, vilket innebär att samma ersättning lämnas som om ärendet skulle ha prövats i allmän domstol.

Vilken typ av ersättning kan ges?

Om din skada är ersättningsbar får du information om vilka ersättningar som kan bli aktuella i ditt fall.

Ersättning under akut sjukdomstid kan lämnas för:

 • inkomstförlust
 • kostnader
 • sveda och värk.

Ersättning vid bestående skada kan lämnas för:

 • bestående men
 • utseendemässig förändring
 • framtida inkomstförlust
 • framtida kostnader
 • särskilda olägenheter.

Ersättning kan även lämnas vid dödsfall för:

 • begravningskostnader och annan kostnad
 • ersättning till nära anhörig
 • förlust av underhåll.

Samordning

Ersättning betalas med avdrag för ersättning som du har rätt till:

 • från arbetsgivare i form av sjuklön eller pension enligt kollektivavtal eller motsvarande
 • enligt Socialförsäkringsbalken eller annan liknande förmån
 • enligt kollektiv tjänstepensionsförsäkring
 • från trafikförsäkring eller enligt produktansvarslagen
 • för kostnader som ersatts från annat håll, exempelvis annan försäkring.

Rapportering till Skatteverket

Från och med 1 januari 2019 berörs alla företag och organisationer av Arbetsgivardeklaration på individnivå (AGI). Detta innebär att Löf ska rapportera arbetsgivardeklaration med uppgifter om skattepliktig ersättning på individnivå varje månad till Skatteverket.

Löf rapporterar från och med februari till Skatteverket gällande ersättningar som har betalats ut från och med januari 2019.

Läs mer på AGI på Skatteverkets hemsida.